Over ons


“Wij zorgen voor beter”


Wij bieden instellingen, ouders/verzorgers, mantelzorgers en scholen rust en ondersteuning in rumoerige tijden.

Wie zijn wij?

AD Zorg is opgericht door Sharon Lionahr. Na het afronden van haar HBO-studie Sociaal Pedagogisch Hulpverlener heeft Sharon bij diverse organisaties op verschillende gebieden veel ervaring opgedaan, zoals in de ouderenzorg, verslavingszorg en de psychiatrie. Ook heeft Sharon grote affiniteit met kinderen. Tijdens haar werkzaamheden bemerkte Sharon dat er vanuit cliënten en hun familie een behoefte was aan een discipline-overstijgende persoonlijke begeleiding, welke niet in de reguliere zorg geboden kan worden. Deze lacune wilde Sharon met AD Zorg opvullen. AD Zorg staat dan ook voor een actieve en intensieve begeleiding op meerdere fronten.

Wat doet AD Zorg?

AD Zorg levert begeleiding, ondersteuning en zorg aan cliënten met meervoudige problematiek waaronder psychiatrische en gedragsproblemen. Wij zijn iedere dag ambulant inzetbaar. De cliënt staat bij ons centraal!

AD Zorg is breed inzetbaar en is onder andere werkzaam in de ambulante thuis begeleiding, gehandicaptenzorg, behandelgroepen, penitentiaire inrichtingen en forensische klinieken, PAAZ, geestelijke gezondheid, verslavingszorg en de psychiatrie. Wij bieden één op één begeleiding en verlenen ook ondersteuning in het reguliere primaire onderwijs en het speciaal onderwijs.


“Wij staan altijd voor u klaar”


Voor uitvoerend werk is AD Zorg 24 uur beschikbaar.

Missie

De missie van AD Zorg is “Wij zorgen voor beter”.
Wij bieden instellingen, ouders/verzorgers, mantelzorgers en scholen rust en ondersteuning in rumoerige tijden. Dit doen wij door de cliënt en zijn verzorgers naast de persoonlijk begeleiding ook warmte en vertrouwen te bieden, zodat cliënten (weer) in hun eigen vaardigheden kunnen geloven. Op deze manier komen wij tot een maximaal resultaat!

Visie

Wat wilt AD Zorg bereiken? AD Zorg stelt dat iedereen recht heeft op goede zorg.

Door een persoonlijke, cliëntgerichte ondersteuning wil AD Zorg bereiken dat iedere cliënt zich ten volle kan ontplooien en met zelfvertrouwen de maatschappij tegemoet treedt.
AD Zorg gelooft in aanpakken en doorzetten.


Wat bieden wij?

Wij bieden onze cliënten een doelgerichte hulpverlening, waarbij wij tijdens een intakegesprek de begeleidingsbehoefte kaart te brengen. Deze intake resulteert in een gepersonaliseerd stappenplan. Bij de uitvoering van dit stappenplan maken wij gebruik van zowel tussentijdse evaluaties als een eindevaluatie. In deze evaluaties kunnen ook de al aanwezige zorgprofessionals rondom de hulpvrager worden meegenomen.


Onze dienstverlening betreft onder andere:
 • Sociale vaardigheidstrainingen (SOVA);
 • Motiverende gespreksvoering;
 • Het bevorderen van de (sociale) zelfredzaamheid;
 • Herstel-ondersteunende activiteiten;
 • Het aanleren en trainen van gewenst gedrag en het corrigeren van probleemgedrag;
 • Hulp bij concentratieproblemen;
 • Het opstellen van een dagbesteding en de uitvoering daarvan;
 • Ondersteuning in de nazorg bij ontslag uit klinische settingen;
 • Ondersteuning bij het aanbrengen van ritme, regelmaat en structuur;
 • Ondersteuning van ouders, scholen en andere belanghebbenden in de omgeving van de hulpvrager;
 • Ondersteuning aan ouders/verzorgers bij het automatiseren van handelingen.

AD Zorg is ook beschikbaar om tijdelijke personeelstekorten op te vangen: wij staan dan zes weken voor u klaar. Ook incidentele diensten vangen wij graag voor u op. Voorts kan AD Zorg worden ingehuurd om instellingen door te lichten. Op uw verzoek lopen we mee en brengen wij een advies uit over de verbeterpunten in de organisatie. Desgewenst is AD Zorg beschikbaar om tijdelijke lacunes op te lossen.

Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op via de telefoon of ons contactformulier.
AD Zorg is 24 uur per dag, zeven dagen per week, bereikbaar.